Zákon č. 89/1947 Zb.Zákon, kterým se zrušuje vládní nařízení ze dne 17. května 1945, č. 6 Sb., o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami.

Čiastka 43/1947
Platnosť od 10.06.1947
Účinnosť od 10.06.1947

OBSAH

89

Zákon

ze dne 7. května 1947,

kterým se zrušuje vládní nařízení ze dne 17. května 1945, č. 6 Sb., o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Vládní nařízení ze dne 17. května 1945, č. 6 Sb., o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami, se zrušuje dnem, který vyhlásí ministr výživy ve Sbírce zákonů a nařízení.


§ 2

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr výživy.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.