Čiastka č. 31/1947 Zb.

Vydaná dňa: 24.04.1947
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
58/1947 Zb. Zákon jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 13. prosince 1945, č. 154 Sb., o rodinných přídavcích některých osob pojištěných pro případ nemoci. 01.01.1947
60/1947 Zb. Zákon, jímž se mění zákon ze dne 6. března 1946, č. 72 Sb., o úpravě některých právních poměrů důstojníků a rotmistrů z povolání a o převzetí některých osob do československé branné moci. 13.04.1946
61/1947 Zb. Vládní nařízení jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu. 24.04.1947
62/1947 Zb. Vládní nařízení o náhradě za součástky služebních oděvů civilních státních zaměstnanců a za součástky služebních stejnokrojů zaměstnanců československých státních drah, nepřidělené v letech 1943 až 1945. 24.04.1947