Čiastka č. 99/1946 Zb.

Vydaná dňa: 14.12.1946
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
225/1946 Zb. Vyhláška o částečném uvolnění vývozu věcných darů a stěhovaných svršků. 14.12.1946
226/1946 Zb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o vyclívání jihoslovanských vín. 15.12.1946