Vyhláška č. 226/1946 Zb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o vyclívání jihoslovanských vín.

Čiastka 99/1946
Platnosť od 14.12.1946
Účinnosť od 15.12.1946

OBSAH

226.

Vládní vyhláška

ze dne 11. prosince 1946,

kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o vyclívání jihoslovanských vín.


Se souhlasem presidenta republiky uvádí se podle čl. VII zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb., v prozatímní platnost s účinností ode dne 15. prosince 1946 připojená dohoda, sjednaná dne 15. listopadu 1946 mezi generálním sekretářem ministerstva zahraničních věcí republiky Československé a velvyslancem Federativní lidové republiky Jihoslavie v Praze o vyclívání jihoslovanských vín ex saz. čís. 109 československého celního sazebníku.


Gottwald v. r.


Vzor 01