Čiastka č. 88/1946 Zb.

Vydaná dňa: 14.11.1946
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
202/1946 Zb. Zákon, jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové. 14.11.1946
203/1946 Zb. Vyhláška o přistoupení republiky Československé k Úmluvě a ujednáním Světové poštovní unie z roku 1939 (Buenos Aires). 10.08.1945