Vyhláška č. 203/1946 Zb.Vyhláška o přistoupení republiky Československé k Úmluvě a ujednáním Světové poštovní unie z roku 1939 (Buenos Aires).

Čiastka 88/1946
Platnosť od 14.11.1946
Účinnosť od 10.08.1945

203.

Vyhláška ministra zahraničních věcí

ze dne 1. listopadu 1946

o přistoupení republiky Československé k Úmluvě a ujednáním Světové poštovní unie z roku 1939 (Buenos Aires).

Se schválením presidenta republiky přistoupila Československá republika s účinností od 10. srpna 1945 k těmto aktům Světové poštovní unie, sjednaným na XI. Světovém poštovním kongresu v Buenos Aires dne 23. května 1939:


1. Světová poštovní úmluva se závěrečným protokolem, prováděcím řádem, ustanoveními o letecké dopravě listovní pošty a závěrečným protokolem k těmto ustanovením;

2. Ujednání o cenných psaních a cenných krabicích se závěrečným protokolem a prováděcím řádem;

3. Ujednání o poštovních balících se závěrečným protokolem, prováděcím řádem, ustanoveními o letecké dopravě poštovních balíků a závěrečným protokolem k těmto ustanovením;

4. Ujednání o poštovních poukázkách s prováděcím řádem s dodatkem o službě cestovních bonů poštovních;

5. Ujednání o poštovních převodech s prováděcím řádem;

6. Ujednání o poštovních příkazech s prováděcím řádem;

7. Ujednání o předplácení novin a časopisů poštou s prováděcím řádem.

Francouzské znění Světové poštovní úmluvy a shora uvedených šesti ujednání a jejich český překlad budou uveřejněny pod názvem „Úmluva a ujednání Světové poštovní unie (Buenos Aires 1939)“ jako samostatná část Věstníku ministerstva pošt v Praze.

Úmluvou a ujednáními jsou vázány státy, uvedené v příloze zmíněné publikace Věstníku ministerstva pošt.


Dr. Clementis v. r.

státní tajemník ministerstva zahraničních věcí