Čiastka č. 76/1946 Zb.

Vydaná dňa: 02.10.1946
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
177/1946 Zb. Zákon o úpravě pracovní doby v pekárnách. 09.10.1946
178/1946 Zb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška ze dne 21. prosince 1945, č. 164 Sb., o obvodech a sídlech okresních úřadů ochrany práce a jejich poboček. 02.10.1946