Vyhláška č. 178/1946 Zb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška ze dne 21. prosince 1945, č. 164 Sb., o obvodech a sídlech okresních úřadů ochrany práce a jejich poboček.

Čiastka 76/1946
Platnosť od 02.10.1946
Účinnosť od 02.10.1946

178

Vyhláška ministra sociální péče

ze dne 29. srpna 1946,

kterou se mění vyhláška ze dne 21. prosince 1945, č. 164 Sb., o obvodech a sídlech okresních úřadů ochrany práce a jejich poboček.

Ministerstvo sociální péče stanoví v dohodě s ministerstvem vnitra podle § 1, odst. 2 vl. nař. ze dne 4. června 1945, č. 13 Sb., o zatímní výstavbě úřadů ochrany práce:


Čl. I

V obvodech a sídlech okresních úřadů ochrany práce a jejich poboček v zemích České a Moravskoslezské, stanovených vyhláškou ministra ochrany práce a sociální péče č. 164/1945 Sb., provádějí se tyto změny:

A. Země Česká

V obvodu okresního úřadu ochrany práce Chomutov

a) zrušuje se pobočka okresního úřadu ochrany práce Hora Svaté Kateřiny;

b) zřizuje se pobočka okresního úřadu ochrany práce Horní Litvínov s působností pro soudní okresy Hora Svaté Kateřiny (dosud pobočka okresního úřadu ochrany práce Hora Svaté Kateřiny) a Horní Litvínov (dosud pobočka okresního úřadu ochrany práce Most).

2. V obvodu okresního úřadu ochrany práce Kolín vyjímá se správní okres Nový Bydžov s pobočkou okresního úřadu ochrany práce v Novém Bydžově z obvodu okresního úřadu ochrany práce v Kolíně a přičleňuje se k obvodu okresního úřadu ochrany práce v Jičíně.

3. V obvodu okresního úřadu ochrany práce Trutnov zřizuje se:

a) pobočka okresního úřadu ochrany práce Rokytnice nad Jizerou s působností pro soudní okres Rokytnice nad Jizerou (dosud pobočka okresního úřadu ochrany práce v Jilemnici);

b) pobočka okresního úřadu ochrany práce Hostinné s působností pro soudní okres Hostinné (dosud pobočka okresního úřadu ochrany práce Vrchlabí).

4. V obvodu okresního úřadu ochrany práce Ústí nad Orlicí zřizuje se pobočka okresního úřadu ochrany práce Lanškroun s působností pro soudní okres Lanškroun (dosud přímá působnost okresního úřadu ochrany práce v Ústí nad Orlicí).

B. Země Moravskoslezská

1. V obvodu okresního úřadu ochrany práce Brno vyjímá se obvod soudního okresu Klobouky z obvodu pobočky okresního úřadu ochrany práce Židlochovice a přičleňuje se k obvodu pobočky okresního úřadu ochrany práce Hustopeče.

2. V obvodu okresního úřadu ochrany práce Český Těšín vyjímá se správní okres Fryštát s pobočkami okresního úřadu ochrany práce Fryštát (s působností pro soudní okres Fryštát) a Bohumín (s působností pro soudní okres Bohumín) z obvodu okresního úřadu ochrany práce v Českém Těšíně a přičleňuje se k obvodu okresního úřadu ochrany práce v Ostravě.

Čl. II

Správní okres Nový Bydžov vyjímá se z obvodu inspektorátu práce v Kolíně a přičleňuje se k obvodu inspektorátu práce v Mladé Boleslavi.


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Nosek v. r.

za ministra Dr. Nejedlého