Čiastka č. 53/1946 Zb.

Vydaná dňa: 12.06.1946
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
122/1946 Zb. Zákon o studiu statisticko-pojistném. 12.06.1946
123/1946 Zb. Zákon, kterým se doplňují ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 138 Sb., o trestání některých provinění proti národní cti. 26.05.1946
124/1946 Zb. Zákon o mimoriadnych opatreniach v obore ochranných vzorkov. 12.06.1946
125/1946 Zb. Zákon o mimoriadnych opatreniach v obore ochranných známok. 12.06.1946
126/1946 Zb. Zákon o úpravě zemědělských pachtovních poměrů. 19.06.1946