Čiastka č. 41/1946 Zb.

Vydaná dňa: 08.05.1946
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
86/1946 Zb. Zákon o stavební obnově. 09.05.1946
87/1946 Zb. Zákon, jímž se mění zákon ze dne 14. července 1927, č. 115 Sb., o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických. 08.05.1946
88/1946 Zb. Vyhláška o zatímním přenesení působnosti okresního národního výboru v Dobrušce ve volebních věcech na okresní národní výbor v Novém Městě nad Metují. 01.05.1946
89/1946 Zb. Vyhláška o venkovských správních okresech se sídlem v Praze. 27.11.1945