Vyhláška č. 88/1946 Zb.Vyhláška o zatímním přenesení působnosti okresního národního výboru v Dobrušce ve volebních věcech na okresní národní výbor v Novém Městě nad Metují.

Čiastka 41/1946
Platnosť od 08.05.1946
Účinnosť od 01.05.1946

OBSAH

88.

Vyhláška ministra vnitra

ze dne 27. dubna 1946

o zatímním přenesení působnosti okresního národního výboru v Dobrušce ve volebních věcech na okresní národní výbor v Novém Městě nad Metují.

Ministr vnitra nařizuje podle § 26 dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 121 Sb., o územní organisaci správy, vykonávané národními výbory:


§ 1.

Okresní národní výbor (okresní správní komise) v Novém Městě nad Metují bude vykonávati správní úkoly, souvisící s volbou ústavodárného Národního shromáždění, také ve správním okrese dobrušském. Učiní tak v součinnosti s okresním národním výborem (okresní správní komisí) v Dobrušce.


§ 2.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1946; provede ji ministr vnitra.


Nosek v. r.