Čiastka č. 33/1946 Zb.

Vydaná dňa: 20.04.1946
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
68/1946 Zb. Dohoda o Mezinárodním měnovém fondu.
69/1946 Zb. Dohoda o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj.