Čiastka č. 31/1946 Zb.

Vydaná dňa: 13.04.1946
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
62/1946 Zb. Nařízení o opatřeních proti rakovině bramborů (Synchytrium endobioticum). 20.04.1946
63/1946 Zb. Nařízení o zřízení správního okresu Nové Město nad Metují. 20.04.2008
64/1946 Zb. Vyhláška ministra financí kterou se stanoví způsob zapravení kolkových poplatků z poštovních průvodek. 13.04.1946