Nariadenie vlády č. 63/1946 Zb.Nařízení o zřízení správního okresu Nové Město nad Metují.

Čiastka 31/1946
Platnosť od 13.04.1946
Účinnosť od 20.04.2008

OBSAH

63.

Vládní nařízení

ze dne 2. dubna 1946

o zřízení správního okresu Nové Město nad Metují.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 15, odst. 1 dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 121 Sb., o územní organisací správy, vykonávané národními výbory:


§ 1.

Zřizuje se správní okres se sídlem okresního národního výboru v Novém Městě nad Metují. Jeho obvod tvoří obce soudního okresu Nové Město nad Metují, jež se zároveň vylučují z dosavadního správního okresu dobrušského.


§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 1946; provede je ministr vnitra.


Fierlinger v.r.

Dr. Stránský v.r.

Ursíny v.r.

Masaryk v.r.

gen. Svoboda v.r.

Nosek v.r.

Dr. Šrobár v.r.

Dr. Nejedlý v.r.

Dr. Drtina v.r.

Kopecký v.r.

Laušman v.r.

Ďuriš v.r.

Dr. Pietor v.r.

gen. Hasal v.r.

Dr. Šoltész v.r.

Dr. Procházka v.r.

Majer v.r.

Dr. Clementis v.r.

gen. Dr. Ferjenčík v.r.

Lichner v.r.