Vyhláška č. 64/1946 Zb.Vyhláška ministra financí kterou se stanoví způsob zapravení kolkových poplatků z poštovních průvodek.

Čiastka 31/1946
Platnosť od 13.04.1946
Účinnosť od 13.04.1946

OBSAH

64.

Vyhláška ministra financí

ze dne 25. března 1946,

kterou se stanoví způsob zapravení kolkových poplatků z poštovních průvodek.

Podle § 2, odst. 3 a 6 zákona ze dne 19. února 1946, č. 32 Sb., o sjednocení a úpravě některých poplatkových předpisů, vyhlašuji v dohodě s ministrem pošt a pro Slovensko také v dohodě s pověřenci financí a pošt a telegrafů:


§ 1.

Z poštovních průvodek v zemích České a Moravskoslezské se zapravuje ode dne 16. března 1946 kolkový poplatek 1 Kčs při podání nebo dodání zásilky zároveň s poplatky poštovními, a to buď v hotovosti nebo výplatní poštovní známkou nalepenou na průvodce.

§ 2.

Na Slovensku se tento poplatek (§ 1) zapravuje použitím poštovních průvodek s natištěným kolkem 1 Kčs, vydaných nákladem poštovní správy.


Dr. Šrobár