Čiastka č. 22/1946 Zb.

Vydaná dňa: 14.03.1946
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
45/1946 Zb. Nařízení, kterým se vydává statut a jednací řád Fondů národní obnovy. 14.03.1946
46/1946 Zb. Nařízení, jímž se mění předpisy vládního nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech, pokud jde o stanovení zvláštních podmínek pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem v kategoriích úředníků vyšší pomocné soudní služby a úředníků soudní kancelářské služby. 14.03.1946