Čiastka č. 105/1946 Zb.

Vydaná dňa: 28.12.1946
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
236/1946 Zb. Zákon o náhradě poštovného za zásilky v soudním řízení. 01.01.1947
237/1946 Zb. Nařízení o vyměření náhrady poštovného za zásilky v soudním řízení. 01.01.1947
238/1946 Zb. Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o umisťování délesloužících. 28.12.1946
239/1946 Zb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 27. března 1931, č. 57 Sb., o použití úředníků vyšší pomocné soudní služby u soudů a poručenských (sirotčích) úřadů. 05.01.1947
240/1946 Zb. Vyhláška o skončení platnosti vládního nařízení ze dne 18. ledna 1929, č. 9 Sb., o zákazu soudně vymáhati vklady učiněné ve starých rakousko-uherských korunách u poštovních úřadů na nynějším území republiky Československé pro poštovní spořitelnu budapešťskou nebo vídeňskou. 12.01.1947
241/1946 Zb. Vyhláška o štatúte Osídľovacieho úradu pre Slovensko v Bratislave. 28.12.1946
242/1946 Zb. Vyhláška, kterou se vyjímají další obce z účinnosti ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela). 14.01.1947
243/1946 Zb. Vyhláška o některých opatřeních v oboru územní organisace okresních soudů v zemích České a Moravskoslezské. 01.01.1947