Čiastka č. 58/1945 Zb.

Vydaná dňa: 28.11.1945
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
142/1945 Zb. Nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 12. dubna 1933, č. 62 Sb., o zrušení úrokování vkladů v šekové službě a o vybírání vplatného z vkladů v hotovosti šekovými vplatními lístky Poštovní spořitelny při povinném používání šekové služby. 01.12.1945
143/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o omezení žalobního práva v trestním řízení. 01.12.1945