Nariadenie vlády č. 142/1945 Zb.Nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 12. dubna 1933, č. 62 Sb., o zrušení úrokování vkladů v šekové službě a o vybírání vplatného z vkladů v hotovosti šekovými vplatními lístky Poštovní spořitelny při povinném používání šekové služby.

Čiastka 58/1945
Platnosť od 28.11.1945
Účinnosť od 01.12.1945

OBSAH

142.

Vládní nařízení

ze dne 27. listopadu 1945,

kterým se mění vládní nařízení ze dne 12. dubna 1933, č. 62 Sb., o zrušení úrokování vkladů v šekové službě a o vybírání vplatného z vkladů v hotovosti šekovými vplatními lístky Poštovní spořitelny při povinném používání šekové služby.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 14 zákona ze dne 23. září 1930, č. 143 Sb., o Poštovní spořitelně:


§ 1.

Ustanovení § 3 vládního nařízení č. 62/1933 Sb., ve znění vládního nařízení ze dne 11. ledna 1941, č. 9 Sb., se mění a zní:

Vplatné se vybírá v hotovosti částkou 1.- Kčs za každý vklad jakékoliv výše.


§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1945; provedou je ministři pošt a financí.


Fierlinger v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ursíny v. r.

gen. Hasal v. r.

Nosek v. r.

Hála v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Drtina v. r.

Majer v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Clementis v. r.

Laušman v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Lichner v. r.