Čiastka č. 10/1945 Zb.

Vydaná dňa: 10.07.1945
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
19/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o Sbírce zákonů a nařízení republiky Československé. 11.07.1945
20/1945 Zb. Ústavní dekret presidenta republiky o prozatímním výkonu moci zákonodárné 15.10.1940
21/1945 Zb. Ústavní dekret presidenta republiky o výkonu moci zákonodárné v přechodném období. 10.07.1945
22/1945 Zb. Ústavní dekret presidenta republiky o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé 10.07.1945