Uznesenie č. 8/2021 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 30 k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

Platnosť od 18.01.2021
Účinnosť od 18.01.2021

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
18.01.2021 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

18.01.2021