Vyhláška č. 323/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 308/2015 Z. z. o výdavkoch spojených s voľbami

Platnosť od 16.10.2019
Účinnosť od 01.11.2019

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2019 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

16.10.2019