Vyhláška č. 286/2019 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 384/2015 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní

Platnosť od 30.09.2019
Účinnosť od 01.10.2019 do31.12.2020
Zrušený 449/2020 Z. z.

OBSAH