Vyhláška č. 240/2019 Z. z.Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení vyhlášky č. 332/2018 Z. z.

Platnosť od 31.07.2019
Účinnosť od 01.10.2019

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.2019 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

31.07.2019