Zákon č. 344/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 06.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019