Zákon č. 357/2016 Z. z.Zákon o štátnom rozpočte na rok 2017

Platnosť od 27.12.2016
Účinnosť od 01.01.2017

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2017 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

27.12.2016