Oznámenie č. 294/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Spolkovým ministerstvom dopravy, inovácií a technológií Rakúskej republiky o výstavbe severného železničného prepojenia Bratislava – Viedeň

Platnosť od 09.11.2016
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 28. septembra 2016 v súlade s článkom 4 ods. 1.