Oznámenie č. 251/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o prepojení rýchlostnej cesty R5 v obci Svrčinovec na území Slovenskej republiky a cesty I/11 v obci Mosty u Jablunkova na území Českej republiky cez spoločnú štátnu hranicu

Platnosť od 16.09.2016
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 25. augusta 2016 v súlade s článkom 5 ods. 2.

251

OZNÁMENIE


Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. mája 2016 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o prepojení rýchlostnej cesty R5 v obci Svrčinovec na území Slovenskej republiky a cesty I/11 v obci Mosty u Jablunkova na území Českej republiky cez spoločnú štátnu hranicu.

Dohoda nadobudla platnosť 25. augusta 2016 v súlade s článkom 5 ods. 2.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.