Oznámenie č. 251/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o prepojení rýchlostnej cesty R5 v obci Svrčinovec na území Slovenskej republiky a cesty I/11 v obci Mosty u Jablunkova na území Českej republiky cez spoločnú štátnu hranicu

Platnosť od 16.09.2016
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 25. augusta 2016 v súlade s článkom 5 ods. 2.