Oznámenie č. 189/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Gruzínska o spolupráci v boji proti trestnej činnosti

Platnosť od 01.06.2016
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 3. februára 2016 v súlade s článkom 12 ods. 1.

189

Oznámenie


Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. novembra 2015 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Gruzínska o spolupráci v boji proti trestnej činnosti.

Dohoda nadobudla platnosť 3. februára 2016 v súlade s článkom 12 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.