Oznámenie č. 189/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Gruzínska o spolupráci v boji proti trestnej činnosti

Platnosť od 01.06.2016
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 3. februára 2016 v súlade s článkom 12 ods. 1.