Zákon č. 98/2014 Z. z.Zákon o krátkodobom nájme bytu

(v znení č. 125/2016 Z. z.)

Čiastka 38/2014
Platnosť od 23.04.2014
Účinnosť od 01.07.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2016 125/2016 Z. z. Aktuálne znenie
01.05.2014 - 30.06.2016

Pôvodný predpis

23.04.2014