Vyhláška č. 274/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme

Čiastka 87/2014
Platnosť od 15.10.2014
Účinnosť od 01.11.2014

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2014 Aktuálne znenie