Vyhláška č. 164/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o podmienkach používania dobrovoľného označovania potravín obsahujúcich glykozidy steviolu a ich použitie na reklamné a marketingové účely a ich propagáciu

Čiastka 60/2014
Platnosť od 24.06.2014
Účinnosť od 01.07.2014