Vyhláška č. 132/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o spracovanom ovocí a zelenine, jedlých hubách, olejninách, suchých škrupinových plodoch, zemiakoch a výrobkoch z nich

Čiastka 45/2014
Platnosť od 29.05.2014
Účinnosť od 01.06.2014