Nariadenie vlády č. 84/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických bubnových sušičiek pre domácnosť energetickým štítkom

Čiastka 22/2013
Platnosť od 13.04.2013
Účinnosť od 29.05.2013

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
29.05.2013 Aktuálne znenie