Zákon č. 487/2013 Z. z.Zákon o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

Čiastka 108/2013
Platnosť od 28.12.2013
Účinnosť od 01.02.2014