Zákon č. 473/2013 Z. z.Zákon o štátnom rozpočte na rok 2014

Čiastka 106/2013
Platnosť od 21.12.2013
Účinnosť od 01.01.2014