Vyhláška č. 137/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zriadenie a činnosť komisie, rozsah skúšky, priebeh skúšky a vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Čiastka 33/2013
Platnosť od 06.06.2013
Účinnosť od 15.06.2013

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.06.2013 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

06.06.2013