Zákon č. 235/2012 Z. z.Zákon o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 60/2012
Platnosť od 15.08.2012
Účinnosť od 01.07.2019