Opatrenie č. 155/2012 Z. z.Opatrenie Národnej banky Slovenska o systéme riadenia rizík, meraní rizík a výpočte celkového rizika a rizika protistrany v dôchodkových fondoch

Čiastka 38/2012
Platnosť od 31.05.2012 do14.01.2013
Účinnosť od 01.06.2012 do14.01.2013
Zrušený 5/2013 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2012 - 14.01.2013

Pôvodný predpis

31.05.2012