Oznámenie č. 301/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Irackou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 114/2010
Platnosť od 30.06.2010

301

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 24. septembra 2008 a 8. júna 2010 bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Irackou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Irackou republikou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:

1. Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Československou republikou a Irackou republikou
(Bagdad 7. mája 1959, vyhláška č. 170/1960 Zb.),

2. Zmluva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Irackej republiky o vzájomnom oslobodení zisku a príjmu československého a irackého leteckého podniku a ich zamestnancov od daní
(Bagdad 7. decembra 1977, vyhláška č. 116/1979 Zb.),

3. Konzulárny dohovor medzi Československou socialistickou republikou a Irackou republikou
(Praha 16. augusta 1988, vyhláška č. 81/1987 Zb.).

Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa netýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.