Oznámenie č. 301/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Irackou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 114/2010
Platnosť od 30.06.2010