Nariadenie vlády č. 113/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 108/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na diverzifikáciu v rámci dočasného režimu reštrukturalizácie cukrovarníckeho priemyslu

Čiastka 42/2009
Platnosť od 28.03.2009
Účinnosť od 01.04.2009

OBSAH