Vyhláška č. 527/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež

Čiastka 221/2007
Platnosť od 23.11.2007
Účinnosť od 01.12.2007

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2007 Aktuálne znenie