Zákon č. 333/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov

(v znení č. 278/1993 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 147/2007
Platnosť od 26.07.2007
Účinnosť od 01.12.2014
Redakčná poznámka

okrem čl. I bodov 4, 5 § 7 písm. n), bodov 14, 15, 17, 18, 28, 29 § 35b ods. 1 až 7 a čl. II, III a IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2008

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2014 278/1993 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2008 - 30.11.2014 Delená účinnosť
01.10.2007 - 31.12.2007

Pôvodný predpis

26.07.2007