Vyhláška č. 632/2006 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 482/2005 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2006 až 2008

Čiastka 243/2006
Platnosť od 14.12.2006
Účinnosť od 01.01.2007

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2007 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

14.12.2006