Zákon č. 81/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 530/2004 Z. z. a o doplnení niektorých zákonov

Čiastka 37/2005
Platnosť od 09.03.2005
Účinnosť od 01.04.2005

OBSAH

Čl. II (§ 22sadopĺňa)
Čl. III (§ 11sadopĺňa)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2005 Aktuálne znenie