Smernica č. 199/2001 Z. z.Smernica generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o úradnom odeve prokurátora

Čiastka 83/2001
Platnosť od 01.06.2001
Účinnosť od 01.06.2001 do31.12.2015
Zrušený 154/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 401/2015 Z. z. vložil do zákona č. 154/2001 Z. z. nový § 266a, ktorý je zrušovacím ustanovením pre smernicu generálneho prokurátora Slovenskej republiky č. 199/2001 Z. z.

199

SMERNICA

generálneho prokurátora Slovenskej republiky

zo 16. mája 2001,

ktorou sa upravujú podrobnosti o úradnom odeve prokurátora

Generálny prokurátor Slovenskej republiky podľa § 78 ods. 2 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry ustanovuje:

§ 1

Úradný odev prokurátora

(1) Úradný odev prokurátora je prokurátorský talár (ďalej len „talár“).

(2) Talár je vyhotovený z čiernej ľahkej vlnenej látky, z tesilovej látky alebo kombináciou z obidvoch druhov týchto látok.

(3) Talár sa skladá z dvoch častí: z dlhého voľného plášťa a z krátkej peleríny.

(4) Predný diel plášťa je hladký so zvislým vreckom vľavo. Plášť je jednoradový so skrytým zapínaním na štyri gombíky. Ľavý okraj plášťa je zapracovaný na podložke, na ktorej sú vyšité štyri gombíkové dierky. Zadný diel plášťa je hladký, na spodnom okraji mierne rozšírený so švíkom v strede, ktorý prechádza do jednostranného podšitého (podloženého) rázporku. Rázporok je dlhý 30 až 34 cm podľa dĺžky talára. Plášť má podšívku do polovice predného a zadného dielu. Bočné vrecká po oboch stranách talára sú vyhotovené z rovnakej látky ako podšívka.

(5) Rukávy talára sú hlavicovité, zložené z dvoch dielov a podložené podšívkou. Dolný okraj rukáva je na prednej strane ukončený čiernou manžetou širokou 15 cm z čierneho hodvábneho moiré. Manžeta je pevne našitá a v hornej a spodnej časti olemovaná tmavočerveným zamatom.

(6) Pelerína je pevne spojená v priekrčníku s plášťom pod šálovým golierom. Dĺžka peleríny je 12 cm nad driekom (pásom). Pelerína sa skladá z troch častí: zo zadného dielu bez švíka v strede a z dvoch predných dielov. Dolný okraj peleríny je ozdobený légou (pruhom lemu) širokou 6 cm z tmavočerveného zamatu. V postranných švíkoch peleríny v šírke légy je zapracovaný protizáhyb podšívky. Celá pelerína je podložená podšívkou.

(7) Golier talára je šálový a jeho dĺžka sa končí pri dĺžke peleríny. Šírka preloženia v najširšej časti goliera je 7 cm, v strede zadného dielu goliera 5 cm. Golier je obtiahnutý tmavočerveným zamatom.

(8) Talár sa vyhotovuje vo veľkosti prispôsobenej postave prokurátora.

(9) Táto úprava talára je jednotná pre všetkých prokurátorov.

§ 2

Záväznosť

Táto smernica nadobúda záväznosť dňom uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Milan Hanzel v. r.