Oznámenie č. 19/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Čílskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 9/2001
Platnosť od 27.01.2001

19

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 23. apríla 1998 a 29. apríla 1998 medzi Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Čílskej republike a Ministerstvom zahraničných vecí Čílskej republiky bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Čílskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Čílskou republikou zostal v platnosti tento zmluvný dokument:

Obchodná dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Chilskej republiky

(Santiago 7. novembra 1990).

Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.